Praktisk info

Indflytning

Overtagelse af din nye bolig:
Inden du kan overtage din nye lejebolig, skal lejekontrakten være underskrevet og depositum samt første måneds husleje skal være betalt. Når dette er bragt i orden, vil du få udleveret en underskrevet kopi af lejekontrakten. Husk at læse din lejekontrakt grundigt igennem og ret henvendelse ved spørgsmål, inden du skriver under. Dette samme gælder for husorden og vedligeholdelsesreglement, hvis dette forefindes.

Indflytningssyn:
Når du overtager din nye bolig, vil der på dagen for nøgleoverdragelsen, ske et indflytningssyn. Indflytningssynet foretages for at finde ud af standen ved indflytning. Ud over dette, vil du som lejer, modtage en fejl og mangelliste. Dette er en liste der skal udfyldes med tekst og billeder af eventuelle fejl og mangler i lejemålet. Denne liste skal laves og sendes tilbage til os senest 14 dage efter indflytning, hvis den skal gøres gældende.

Praktisk info

Nextkey er din tryghed

Lige som, vi screener lejere inden indflytning, så du får de bedste naboer så screener vi også udlejer.

Vi lytter til dig og dine behov. Vi gennemgår lejekontrakten med dig og gør dig opmærksom på afsnit i kontrakten som du evt. skal være opmærksom på.

Desuden kan vi være behjælpelig med forhandling af kontrakt så både du og udlejer, får det bedste afsæt for en lang og god leje periode.

Hvis du mod forventning skulle komme i en situation hvor du føler dig uretfærdigt behandlet af udlejer, vil Nextkey være din sikkerhed da vi vil mægle mellem parterne og prøve at tale din sag.

Praktisk info

Hvad betyder depositum og forudbetalt leje?

Forudbetalt leje

Forudbetalt leje er leje ifm. opsigelse – dette betales ifm. indflytning men gælder for opsigelse perioden. Her må udlejer ifølge loven kræve op imod tre mdr.

Forudbetalt leje er derfor ikke de første måneders husleje men de sidste – når boligen er opsagt.

Ofte betales første måneds husleje acconto sammen med depositum og forudbetalt.

Depositum

Depositum kan ligeledes max være tre mdr husleje og dækker over udgifter ifm fraflyning og denne betales forud da det er udlejers sikkerhed.

Afregning af depositum m.m
På flytteopgørelsen vil depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter m.m. blive opgjort, og kopi af regningsbilag m.m. vil blive vedlagt. Dit tilgodehavende vil blive overført til din konto.

Kontonummer ønskes tilsendt på info@nextkey.dk og ved evt. minus, skal differencen sættes direkte ind på udlejers konti, som fremgår af lejekontrakten.

Praktisk info

Tips og Tricks til at få flest penge retur ifm. opsigelse

Rengøring

Din lejlighed skal afleveres i opryddet og rengjort stand. Der er penge at hente ifm. fraflytning hvis du kan opfylde denne liste.

 • Rengør din lejlighed oppe fra og ned
 • Brug grundrens hvis nødvendigt
 • Læs grundigt på dine rengøringsmidler så de tjener det rigtige formål
 • Begynd evt. hovedrengøringen i god tid inde fraflytning.
 • Vask gulvet grundigt og kom ind i alle kroge.
 • Brug de rigtige produkter til dit badeværelse
 • Kom ind undervasken og bag ved toilettet
 • Fjern kalk på undersiden af blandingsbatterier og vandhaner
 • Gå køkkenet efter for steder der har samlet skidt og støv, som du ikke ser til hverdag.
 • Træk køleskab, komfur og evt. opvaskemaskine ud fra bagvæggen og evt. skabe, så vi kan se, at der er rengjort bag de hårde hvidevarer.
 • Puds vinduerne ud- og indvendigt.
 • Rengør trapperne.
 • Hvis du har et kælderrum, loftsrum eller cykelskur skal disse tømmes og rengøres.

Som du godt kan se er listen lang, men dette er tid givet godt ud. Og hvem nyder ikke et rent hjem og en god oplevelse ved indflytning.

Hvis du har nogle spørgsmål så tag endelig fat i os på info@nextkey.dk.

Der er penge er hente her, da du får dit depositum tilbage hvis lejemålet står i samme stand som da du flyttede ind. Hvis rengøringen er mangelfuld, rekvireres et rengøringsfirma, som foretager rengøring på lejers regning.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad med fraflytning?

Fraflytning mindst 10 hverdage før lejemålets ophør

Fraflytningsdagen er 14 dage, dog mindst 10 hverdage før lejemålets ophør. Lejligheden skal være tømt for alt der tilhører lejer inden fraflytningsdagen.

Ved fraflytningsdagen vil der blive afholdt et fraflytningssyn, hvor også alle nøgler skal overdrages til udlejer. Du har som lejer ikke længere råderet over lejemålet efter fraflytningssynet, heller ikke selvom du stadig kan hæfte for lejligheden. Hvis fraflytningsdatoen falder på en weekend eller helligdag, vil synet blive planlagt i den næstkommende hverdag.

Rengøring af lejemål

Lejligheden skal afleveres i opryddet og rengjort stand. Vi beder dig om at rengøre omhyggeligt, specielt af komfur, emhætte, køleskab og bad. Vinduerne skal pudses ud- og indvendigt, og trapperne skal rengøres. Hvis rengøringen er mangelfuld, rekvirerer vi et rengøringsfirma, som foretager rengøring på lejers regning.
Ved flyttesynet skal køleskab, komfur og evt. opvaskemaskine være trukket ud fra bagvæggen og evt. skabe, så vi kan se, at der er rengjort bag de hårde hvidevarer. Hvis du har et kælderrum, loftsrum eller cykelskur skal disse tømmes og rengøres.

Bestil flyttesyn i god tid

Du bedes kontakte os i god tid, så der umiddelbart efter at du har tømt og rengjort lejligheden, kan aftales et flyttesyn, som skal bestræbes at blive holdt på fraflytningsdagen, eller så tæt herpå som muligt. Ved flyttesynet mødes lejer og synsmand fra TJ Boligadministration i lejligheden.
Flytterapporten er opbygget på samme måde som indflytningsrapporten, og vi anbefaler, at du medbringer lejekontrakt og indflytningsrapport. Du og synsmanden gennemgår lejligheden i fællesskab, og flytterapporten udfyldes. Normalt opnås der hurtigt enighed om flytterapporten, som herefter underskrives af dig og synsmanden. Vi sender herefter en kopi af flytterapporten til dig.

Aflæsning af el og evt. gasmåler
Du skal selv sørge for aflæsning af elmåler og også af gasmåler, hvis der er gaskomfur. Du skal sende en flyttemeddelelse til det valgte elselskab og din kommune. Du skal oplyse målervisningerne, og du skal oplyse den dato, hvor dit lejemål ophører. Lejer hæfter også for alle forbrugsudgifter i opsigelsesperioden.

Der foretages ikke opgørelse umiddelbart efter fraflytning, derfor tilbageholdes der ofte et beløb fra depositum til opgørelsen er udarbejdet.

Aflæsning af varmemåler og vandmåler
Nextkey bestiller aflæsning af varmemåler og vandmåler (der er ikke vandmåler i alle lejligheder).

Vi har brug for din nye adresse

I lejeloven er det bestemt, at du senest 8 dage før fraflytning, skal oplyse din nye adresse til os.

Hvordan opsiger jeg min bolig?
Hvis du ønsker at flytte fra dit lejemål, skal du sende os en opsigelse pr. mail til info@nextkey.dk.
Vi sender dig selvfølgelig en bekræftelse, når vi modtager din opsigelse, hvor du også bliver oplyst om dato for binding, fraflytning mm.

Hvor længe skal jeg betale husleje samt el/vand/varme efter opsigelse af lejemålet?
Huslejen/el/vand/varme skal betales i hele opsigelsesperioden som hidtil, dvs. 3 måneder efter opsigelsen. (Huslejen m.m må ikke modregnes i lejers depositum eller forudbetalt leje – dette er med i lejers slutopgørelse).
Det er derfor ikke tilladt at benytte sit depositum som husleje i opsigelsesperioden.

Hvis du gerne vil flytte ud af din bolig inden opsigelsesperiodens udløb, forsøger Nextkey at genudleje lejemålet hurtigere.
Hvis det lykkes at genudleje din bolig inden opsigelses-fristens udløb, skal du naturligvis kun betale leje mv.til genudlejningstidspunktet.

Lejemålet skal under alle omstændigheder være tømt og fraflyttet samt istandgjort senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, så evt. fejl og mangler kan blive sat i stand i denne 14-dages periode. Du skal betale husleje i istandsættelsesperioden.

Du skal altid meddele os om din nye adresse / bank / tlf. / e-mail – dette er lovbestemt

Istandsættelse ved udflytning
Med mindre der i lejekontrakten er aftalt andet, så vil Nextkey forestå istandsættelsen på lejers regning. Vi rekvirerer håndværkere (oftest faste samarbejdspartnere) som vil udbedre evt. fejl og mangler, således lejemålet igen fremstår som ved indflytning. Der tages udgangspunkt i fejl- og mangellisten, som lejer har fået udleveret efterfølgende indflytningsynet.

 Nextkey er lige her

Ring eller skriv til os, vi sidder klar til at hjælpe.

skriv til os på info@nextkey.dkRing til os på 70 60 59 70